Leverandører/produkter

 

Totex Corporation startet produksjon av meteorolgiske ballonger så tidlig som i 1937 og er ledende i verden for dette produktet. De var pionerer med å utvikle en produksjon av ballonger basert på rotasjonsprinsippet allerede i 1940. Denne type produksjon gir ballongene en meget elastisk og jevn struktur slik at TOTEX ballongene har den beste kvalitet og med meget høy kvalitetskontroll. TOTEX meteorologiske ballonger er tilgjengelig i to typer: TA og TX.

 

TA type …………………………………………………………..latex blanding.  Når normalt høyder på 35 – 40000 meter.

TX type …………………………spesiell latex blanding for å tåle ekstret lave temperaturer. Når høyder på 35 – 40000 meter.

 

www.totex.jp

 


 

 


 

 

 

IRDAM SA, er sveitsisk og eneprodusent på verdensbasis for sin unike anemometer-sensor basert på «Thermal Field Variation Technology» uten bevegelige deler og med oppvarming for bruk under ekstreme isingsforhold. Sensoren finnes i både sivil og militær utgave. I tillegg produserer IRDAM en automatisk værstasjon WST 7000 med sensor for alle parametre med samme utforming som den sivile vind sensoren. Spennende produkter for off-shore og utsatte målesteder.

 

http://www.irdam.ch/

 

 


 

 

R.M Young Company. I over 50 år har YOUNG metrologiske sensorer og display blitt levert og godt mottatt verden over. Med sin erfaring og dyktighet produserer de kost-effektive kvalitetsprodukter. Nyere produkt, Ultrasonic anemometer med og uten varmeelement. Varmeelement er viktig for å inngå nedising.

 

http://www.youngusa.com

 

 

 

IED was created in the early 90s with the aim of supplying the electronic product industry, with offers adapted to the specific requirements of each segment, backed with an engineering department with over 40 years of accumulated experience in developing high-quality electronic solutions.

 

Over the years, IED has offered solutions to practically all industrial sectors, including renewable energies, construction, electric tools, electric mobility, and industrial automation, among others.-

 

«We believe in challenging the status quo with technology, electronics and design, by creating new products that are more efficient, functional and intelligently designed«.
Iñigo Ayerra – General Manager

 

www.iedelectronics.com


 

 

 

Solar Light Co Inc., er verdens ledende utvikler og produsent av detectorer og måleinstrumenter for stråling i spekteret fra IR til UV så vel som UV strålings kilder/simulatorer. Solar Light har mange spennende hånd måleinstrumenter som bl.a. Micratops II for atmosphæriske målinger av ozone, vanndamp, aerosol optisk tykkelse (AOT) og UV-B. Andre måleinstrumenter: UV-Biometer, UV Safety Meter, SUV & UV-A Meter, UV Hazard Meter og PMA2100 datalogger og meter samt et stort spekter av detectorer.

 

www.solarlight.com/

 

 


 

Remtech, er ledende produsent i verden av utstyr til fjernsansing(remote sensing) for profilmåling av wind (Sodar) opp til 3000 m, temperatur (R.A.S.S.) og strøm (Sonar) og de har 2 – 300 systemer i drift «world wide». Remtech har den minste akustiske vind profiler i verden, PA1 som gir tilfredsstillende målinger opp til 600 meters høyde med stor nøyaktighet og meget lavt strømforbruk bare 25 W.

 

http://www.remtechinc.com/

 

 

Back to top